KNĚŽSKÁ ČINNOST

Studiu přírodní duchovnosti, šamanismu, védské moudrosti a indoevropských "pohanských" tradic se intenzivně a prakticky věnuji přes deset let. 

Spolupracovala jsem tři léta se Slovanským kruhem, nyní kráčím vlastní svobodnou a tvořivou cestou.


Jako obřadnice jsem pouze strážkyní prostoru,

vylaďovatelkou jemných vláken skutečnosti, 

svědkyní doteků posvátna - které je přirozeně přítomné

v každém zastavení.

Překladatelkou hlasů Přírody do řeči lidské.


Dle genetiky, jazykové struktury i krajinné stopy jsou současní obyvatelé České republiky etnicky převážně keltoslované (s germánskými a mnoha dalšími vlivy).

Věřím, že je čas vytvořit novou aktuální cestu, kde je možné spojit zkušenosti našich rodných předků do nového očištěného živoucího celku, ukotvého v této zemi, v tomto čase a prostoru.

Skládám proto obřadní písně v češtině a k přírodně-božským archetypům se vztahuji přes slovanský panteon.


Níže najdete okruh mé kněžské - obřadnické činnosti.


OSLAVY KOLA ROKU 

SVATEBNÍ POŽEHNÁNÍ

PŘÍRODNÍ KŘTINY


POHŘBY 

OČISTNÉ PRÁCE V KRAJINĚ

OSOBNÍ PŘECHODY


POKUD CÍTÍTE, ŽE MÁM BÝT PRŮVODKYNÍ VAŠEHO PŘECHODOVÉHO RITUÁLU, NAPIŠTĚ MI SVOU PŘEDSTAVU NA EMAL: namimarialada@gmail.com


Videa ke kolu roku s nejmilejší moderátorkou Katarínou Vlkovou (Wolfica)