VETŠÍ NEŽ SLUNCE

16.06.2021

S dnešním úsvitem 
přišlo něco víc než Slunce..


Překrásný, královsky zlatistý svit
Vtiskl se do těl a zejména do očí
Snad abych viděla do temnot nejhlubších


A po částech vrací se mi
Dary, jimiž platila jsem
Šelmám na cestě do podsvětí 
Za poznání Temnoty a Světla 
Se platí 
Za Poznání..pouze iluzemi 


Vše je daleko i blízko jako sen.
(Zatímco náhodně kolemjdoucí děti vyslovují mé myšlenky)


A každý dar spjat je s úkolem 

Pro vyšší dívčí či rytířskou

Jako třebas vylít moře cedníkem
Najít perlu v kupě hnoje
Neuhnout pohledem
Před sebevětším běsem 
Vidět smysl 
V nekonečném sledu nesmyslných úkolů
co lidstvo na sebe ušilo si
V průběhu všech Vlád.


Aby konečně prozřelo
do Srdce všeho Bytí.


Slunce, Svarože,
jsi věru božským kovářem
Co kuje naše duše 
Na stezkách Nekonečna


Zlatistá záře svého věku!
Bytosti, jež jste loučemi! 
Obrazci, květenou.. Nektarem
Dávate dýchat tam,
Kde dříve byla závrať
A milovat ...v rozpětí 
Všech křídel vědomí 


V tak vysokém proudu Bytí 
je i Smrt pouhou formalitou.


Omen