DOPORUČENÁ LITERATURA:

PLOTKIN, Bill - Příroda a lidská duše
Aneb "Kultivace celistvosti a společenství v roztříštěném světě"

Geniální dílo, ketré spojuje esenci hlubinné a transpersonální psychologie s přístupem tradičních přírodních národů. Narodili jsme se do vykořeněné a roztříštěné civilizace, do společnosti, která si buď neváží své vlatsní kultury, anebo ji naopak povyšuje nad ostatní. Nedostali jsme žádnou mapu pro svou cestu životem, a i když jsme se vydali na cestu za svou duší, skrz fragmenty "duchovních" učení různých kultur, často na své cestě uvízneme jenom z důvodu, že nevíme, kde přesně jsme, 
Krom oné mapy na cestu životem, skrz kterou lze lépe porozumět sobě sama, i společnosti, ve které žijeme, tato kniha obsahuje i mnoho dalších užitečných a praktických poznatků.

Za mne povinná literatura pro všechny, které zajímá vztah člověka s přírodou a přechodové rituály...
V ideálním případě povinná četba pro všechny pedagogy, lektory, umělce, filosofy, politiky....:))